World Peace Flame - Wat we doen

 

De World Peace Flame streeft ernaar om een vredesbewustzijn te creëren  door educatie en door vredesinitiatieven in allerlei vormen te ondersteunen:

  • We installeren de vlam over de hele wereld in World Peace Flame monumenten
  • We presenteren de vlam aan besluitvormers over de hele wereld
  • We introduceren vredeseducatie in scholen wereldwijd met een door ons ontwikkeld onderwijspakket dat vrede als thema heeft
  • We inspireren individuele mensen over de hele wereld om bij te dragen aan vrede
  • We geven boeken, dvd’s en cd’s uit met als onderwerp persoonlijke ontwikkeling en vrede in jezelf en in de wereld om je heen.
  • We organiseren humanitaire projecten

‘ Mijn droom is dat mannen, vrouwen en kinderen uit alle landen en van alle religies en geloofsrichtingen door de World Peace Flame met elkaar verenigd worden’ , Mansukh Patel, medestichter van het World Peace Flame Initiatief.

What we do World Peace Flame

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb