World Peace Flame Vredespakket basisonderwijs

Lespakket Lopend Vuurtje; Vrede begint bij jezelf

Het lespakket ‘Lopend Vuurtje’ ondersteunt leerkrachten om de houding en vaardigheden van kinderen in het basisonderwijs te bevorderen op het gebied van vrede, tolerantie en respect. Het stimuleert de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en is ook speciaal geschikt om de sociale cohesie in de klas/ school te stimuleren.

Het lespakket is ontwikkeld door specialisten op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind en stress- en traumamanagement. Daarom is het pakket ook geschikt voor klassen met asielzoekers- en vluchtelingkinderen.

Het pakket bestaat uit een Gids voor de leerkrachten en een werkboekje voor de leerlingen.

Geschiedenis
10 jaar geleden ontstond een eerste versie van het pakket, toen op verzoek van leerkrachten suggesties aan scholen werden aangeboden om in de klas en over de WPF en vrede te praten. Vijf jaar later volgde een uitgewerkt lespakket. Dit pakket is naar schatting op 350 scholen in Nederland en België gebruikt. Het lespakket is vertaald in het Engels en wordt ook gebruikt op scholen in Australië, de UK en in India.

Uitgangspunten
Gekozen is voor een positieve benadering: vrede, tolerantie en respect is mensenwerk. Vrede kun je leren door het positieve in jezelf en anderen te zien en te versterken. Het is altijd bereikbaar en dichtbij. Niet de vrede van het ontbreken van oorlog, maar als vrede in jezelf. Daar kun je steeds naar terugkeren.

Getest en heel goed bevonden!
'Lopend Vuurtje' is getest door Dr. Lia van Aalsum die aan de Universiteit van Nijmegen promoveerde op haar onderzoek 'Spiritualiteit in het onderwijs'. Zij noemt in haar dissertatie de opdrachten creatief, meditatief en waardeert de eenvoud van de opzet. 'Vrede bereik je vooral door het positieve en goede in jezelf en in anderen te zien en te stimuleren', en daarvan is dit project een goed voorbeeld!’ 

Nieuwe uitgebreide editie
In februari 2016 is een hernieuwde en uitgebreide editie van het lespakket verschenen. Het pakket biedt:
           *  achtergrondinformatie
           *
  individuele- en groepsactiviteiten
           *  
bewegings-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen
           *  
inspirerende verhalen
           *  o
efeningen voor de leerkracht zelf om beter tegen stress bestand te zijn.
In het pakket worden lessuggesties en werkvormen gegeven. Ontmoet de vredemakers in de wereld, ontdek de vrede dichtbij huis en ervaar de vrede in jezelf. Wat kun je doen wanneer het niet zo vredig is in de klas of in jezelf?

Het pakket:
            * versterkt een veilig en vreedzaam pedagogisch klimaat in de school
            * 
ondersteunt vaardigheden op het gebied van burgerschapsvorming
            * ondersteunt vaardigheden in het omgaan met culturele diversiteit
            * 
geeft handvaten om maatschappelijke thema’s te bespreken.

Landelijke verspreiding
Het pakket maakt onderdeel uit van materiaal dat in leskisten door de overheid wordt aangeboden aan 200 scholen met vluchtelingkinderen. Begin april is het eerste exemplaar door Staatssecretaris Sander Dekker aangeboden op een school in Zoetermeer.

Bestellen en gratis downloaden
Het is mogelijk presentaties en workshops aan te vragen. Het lespakket is te bestellen via www.lopendvuurtje.org en door scholen gratis te downloaden. 

World Peace Flame, Education, Schools

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb