World Peace Flame Vredesfora

Deze fora worden opgezet om mensen de gelegenheid te geven om belangrijke onderwerpen te bespreken die te maken hebben met vrede in de wereld. Hierop kan direct actie worden ondernemen.

Vredesfora zijn bedoeld als katalysator op het gebied van ontwikkeling van vrede en harmonie in de wereld. Het doel is bij te dragen aan een vredevolle wereld voor onze kinderen en de toekomstige generaties. In Nederland vond zo'n forum plaats in september 2009 in het Vredespaleis in Den Haag. Andere fora zijn georganiseerd in de Verenigde Staten.

 

 

World Peace Flame Forum, Peace Palace, The Hague 2009

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb