World Peace Flame, toespraak Mr. Steven van Hoogstraten

Mr. Steven van Hoogstraten, Algemeen Directeur van de Carnegie Foundation (Vredespaleis) 
Ter gelegenheid van de inauguratie van de World Peace Flame Pathway
27 april, Den Haag
 
 
De World Peace Flame ontbrandde twee jaar geleden op deze zelfde plaats. Voor mij is het een symbool van langdurige hoop. De vlammen vertegenwoordigen en brengen de gedachten over die mensen er in willen leggen. Voortdurend aanwezig, maar altijd veranderend van kleur en vorm. 
 
Nu is er een pad aangelegd rond de Vlam, een pad van stenen uit alle delen van de wereld. Je kunt je afvragen of stenen een bruikbaar symbool zijn voor wereldvrede? Stenen worden soms gebruikt om naar vijanden te gooien, ze zijn het materiaal voor muren die beschermen of verdelen. Maar in dit geval worden de stenen in een andere hoedanigheid gebruikt, als elementen met een eigen waarde, als bouwstenen voor vrede. Meer dan 190 landen en gebieden hebben een klein stukje van de natuurlijke rijkdom van hun land ter beschikking gesteld  Stenen van verschillende afkomst, culturele en lokale achtergrond zijn gebruikt: gewone stenen, halfedelstenen, delen van de Berlijnse muur, lei van Robbeneiland, Jade uit China, enz. Samen zijn ze een symbool voor de stabiliteit en vasthoudendheid aan de ambities voor wereldvrede. De stenen samen als het ware, vormen een rotsvast vertrouwen dat oorlogen en geweld kunnen worden bedwongen, door de wil en de politieke overtuiging van de menselijke geest.
 
De Carnegie Foundation is verheugd deze gebeurtenis te steunen die letterlijk in de voortuin van het Paleis plaatsvindt, of eigenlijk net buiten de voortuin. De stichting viert dit jaar 2004 zijn honderdjarig bestaan en één van onze belangrijkste activiteiten wordt gepresenteerd onder het motto: “Peace is a choice, voor vrede kan je kiezen“. Daarmee verbonden zullen op deze plek later dit jaar twee artistieke banken geplaatst worden, één voor vrede en één voor gerechtigheid. De vormgeving van deze banken is op dit moment onderwerp van een wedstrijd tussen de Haagse scholen, om op de beste manier deze twee thema’s in keramisch mozaïek weer te geven. 
 
Inderdaad, niet alleen vrede is een keuze. Andere soorten menselijk gedrag zoals het gebruiken van macht of geweld zijn ook een soort keuze. Daarom zullen menselijke beslissingen altijd de kern van ontwikkelingen in de wereld zijn. Met andere woorden, we zouden ons er van bewust moeten zijn dat onze kwetsbare planeet bestuurd wordt door mensen en niet door onzichtbare krachten. Mensen maken het verschil. Mensen kunnen besluiten in actie te komen en vrede en gerechtigheid hoger op de agenda te zetten dan iets anders. Dit monument helpt om dit principe te benadrukken.
 
In het Nederlands hebben we een uitdrukking dat ‘iedereen ergens zijn steentje aan bijdraagt’. Dit gangbare gezegde geeft een resultaat weer, de gezamenlijke inspanning voor een team. De Peace Pathway is een perfect voorbeeld van de betekenis van dit gezegde, omdat inderdaad iedereen zijn of haar steen heeft bijgedragen en bij elkaar stuurt het resultaat een kleine maar niet mis te verstaan signaal uit van samenwerking in de wereld.
 
Ik feliciteer de World Peace Flame Foundation met deze nieuwe onderneming die deze plek nog meer uniek maakt dan hij al was. Hij zal ongetwijfeld veel bezoekers trekken.
 
Als algemeen directeur van de Carnegie Foundation, is het mij een genoegen de deuren van het Vredespaleis te openen voor een verfrissing om deze prachtige gebeurtenis te vieren na afloop van deze ceremonie.
 
Dank u wel..
 
 

 

World Peace Flame Pathway speech Steven van Hoogstraten

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb