World Peace Flame Steunbetuigingen

Veel bekende mensen die zich inzetten voor vrede hebben door de jaren heen hun steun betuigd aan de World Peace Flame en de projecten.

 

Steunbetuigingen van winnaars van de Nobelprijs voor Vrede

Voormalig VN Secretaris Generaal Kofi Annan: ‘We kunnen voor de volgende generaties een betere wereld nalaten door daarvoor de wil op te brengen. Op jullie eigen manier koesteren en voeden jullie een cultuur van vrede ten behoeve van onze kinderen en kleinkinderen’.

Voormalig president Mikhail Gorbachev. ‘Ik hoop dat de symbolische World Peace Flame Pathway meer zal zijn dan een attractie voor bezoekers van deze stad. Moge het ook een herinnering zijn voor iedereen die deze stenen ziet, dat ieder van ons een bijdrage kan leveren aan het bouwen van een wereld die veiliger, rechtvaardiger en menselijker is’.

 

Steunbetuigingen van ambassadeurs

Cyprus: Onze hartelijke gelukwensen met dit initiatief. Het brengt de woorden van de UNESCO verklaring in herinnering: ‘…daar oorlogen beginnen in de geest van de mensen, is het ook in de geest van mensen dat de waarborgen voor vrede gebouwd moeten worden. …’.

Libanon: ‘Ik zou willen dat ik een vredesactivist kon zijn in je ziel, dat ik de wanklank en rivaliteit in jou zou kunnen veranderen in eenheid en melodie. Maar hoe kan ik…, tenzij jullie zelf ook vredesactivisten zijn en alles lief hebt waar je uit bestaat?’ The Prophet, Khalil Gibran (geboren in Libanon in 1883).

Slowakije: Vrede, hoewel een kort woord, heeft een belangrijke betekenis dat diep natuurlijk menselijk geluk tot uitdrukking brengt. Vredelievend bestaan, respect voor mensenrechten en vrijheid zijn een voorwaarde voor gelukkig leven, ontwikkeling en welvaart.

Zweden: Het pad naar vrede is nooit gemakkelijk geweest en zal het ook nooit zijn. In het tijdperk van globalisatie is vrede een ondeelbaar en onafscheidbaar deel geworden van menselijke ontwikkeling. Een pad kan bestaan uit vele stenen, maar je zult niet in staat zijn er op te lopen als de stenen niet een geheel vormen. Vrede is alleen mogelijk als alle landen instemmen met een algemene, actieve politiek op het gebied van wereldvraagstukken, zoals de strijd tegen armoede, het uitbannen van onrecht, het verdedigen van mensenrechten en bevordering van ontwapening. Mogen alle stenen van het World Peace Pathway de noodzaak voor gezamenlijke inspanning symboliseren om de problemen op te lossen die de obstakels zijn voor vrede.

Syrië: Wij zijn blij om deel te kunnen nemen in deze unieke poging om stenen van de hele wereld bij elkaar te brengen en we hopen dat het de wereld een stap dichter bij de vrede zal brengen die we allen zoeken en verlangen.

Thailand: Het idee om veiligheid te bereiken door nationale bewapening is bij de huidige stand van militaire techniek een desastreuze illusie. De ontwikkeling in de bewapeningswedloop, in het bijzonder de massavernietigingswapens, kan zelfs een algemene uitroeiing van de mensheid teweeg brengen.

Alle mogelijke manieren om vredevolle samenleving te bereiken en loyale samenwerking tussen landen te bewerkstelligen moeten de algemene angst en wantrouwen uit de weg ruimen en met overtuiging alle geweld afwijzen. Een dergelijke houding kan effectief zijn als alle landen tegelijkertijd oprecht en met geheel hun hart de rol van de Verenigde Naties zouden respecteren in het uitroeien van conflicten en vrede te bewerkstelligen voor de mensheid..

De steen van Thailand symboliseert de vredelievendheid van ons volk en tegelijkertijd hun geloof in de rol van de Verenigde Naties in deze context.

 

Steunbetuigingen van vooraanstaande vredesactivisten in de wereld

Robert Muller, Voormalig Assistent Secretaris Generaal van de Verenigde Naties en mede oprichter van de United Nations University for Peace.

‘Ik juich van harte de installatie van de World Peace Flame in Den Haag toe. Moge het de aanleiding zijn voor peace flames en monumenten voor bekende en onbekende vredesactivisten over de hele wereld.

Misschien heeft de World Peace Flame Pathway om het monument wel de vorm van een spiraal die de hele wereld steeds steviger met vrede omarmt, zoals het pad rond het Peace Monument van de United Nations University for Peace in het gedemilitariseerde Costa Rica.

Applaus voor de regering van Nederland en de stad Den Haag die een voorbeeld is voor het bevorderen van vrede sinds het einde van de vorige eeuw’.

Gouverneur Ruth Ann Minner, State of Delaware, USA

‘Zoals Eleanor Roosevelt eens zei, 'het is niet genoeg om over vrede te praten. Je moet er in geloven. En het is niet genoeg er in te geloven. Je moet er voor werken’. De World Peace Pathway is een stralend voorbeeld van mensen van vele volkeren die samenwerken om ons te helpen onthouden dat we moeten blijven volharden in onze pogingen om wereldwijd vrede te bereiken’.

Congreslid Dennis J. Kucinich, State of Ohio, USA

‘Ik stuur dit bericht ter ondersteuning van de installatie van de World Peace Pathway in de stad Den Haag. In een tijd waar geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke doelstellingen te bereiken, herinnert de World Peace Pathway ons er aan dat we ons allemaal moeten richten om verandering te bereiken door middel van vredelievende middelen. Gefeliciteerd met dit initiatief!’

Jack Healey, Executive Director van de Human Rights Action Committee en voormalig Executive Director van Amnesty International

‘Eleanor Roosevelt zei dat ‘vrede begint op een klein plekje’. De World Peace Pathway is een dergelijk begin. Het is de plek in ons aller hart dat op zoek is naar vrede, recht en mensenrechten voor iedereen. Een klein licht vraagt de duisternis te verdwijnen, vele kleine lichten eisen dat de duisternis verdwijnt. De World Peace Pathway is die stroom van licht die we nu zo hard nodig hebben. Voeg je bij ons met je hart, je kaars, je vrede, en je liefde voor waardigheid voor iedereen’.

Ambassadors at the World Peace Flame Pathway inauguration

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb