World Peace Flame monumenten

Stel je voor: een eeuwig brandende World Peace Flame in de gemeenschap waar je woont; een vlam die werkt als een bron van inspiratie, mensen verenigt en vrede brengt! 

World Peace Flames die branden in monumenten, zijn ontmoetingspunten geworden voor de gemeenschappen waarin ze staan.

Het eerste World Peace Flame monument in Den Haag wordt naar schatting jaarlijks door meer dan 100.000 mensen bezocht.

Mensen gebruiken de aanwezigheid van een World Peace Flame monument op meerdere manieren als focuspunt voor vrede. Sommigen gaan stil bij het monument zitten op zoek naar inspiratie en persoonlijke vrede. Vrienden ontmoeten elkaar voor inspirerende gesprekken. Scholen zorgen voor het schoonmaken van het monument en gebruiken het ook als centraal punt voor vredesactiviteiten en verenigingen en groepen organiseren activiteiten en vredesprojecten rondom de monumenten.

De World Peace Flame is een symbool waar iedereen zich mee kan verbinden en brengt overal in de wereld mensen samen die op wat voor manier dan ook een bijdrage aan vrede willen leveren. Omdat de World Peace Flame een universeel symbool is van vrede, functioneert het ook als ontmoetingspunt voor mensen en groepen van verschillende culturele achtergronden en geloofsgemeenschappen.

 

Aan de oprichting van een WPF monument zijn een paar regels verbonden. Iedereen die plannen hiervoor maakt, wordt verzocht contact op te nemen met de WPF Foundation om de voorwaarden te bespreken.

 

Mansuk Patel, World Peace Flame

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb