World Peace Flame Pathway toespraak Dr. W.J.Deetman

Toespraak DR. W.J. Deetman, Burgemeester van Den Haag
ter gelegenheid van de inauguratie van de World Peace Flame Pathway
27 april 2004, Den Haag
 
 
 
Excellenties, dames en heren,
 
Bijna een eeuw geleden werd de eerste steen gelegd voor het gebouw achter mij, het Vredespaleis. Het waren de dagen van de beroemde vredesconferenties, het begin van internationale juridische samenwerking, die voortkwam uit het idee dat geschillen tussen landen opgelost moesten worden in de rechtszaal, niet op het slagveld. Op 28 augustus 1913 was het Vredespaleis, het symbool van deze ambitie, voltooid. Het was slechts een jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 
 
De eeuw van vooruitgang liet zijn andere gezicht zien: tanks, loopgraven en gifgas. Bij het aanbreken van de eeuw hadden de deelnemers aan de Vredesconferentie in Den Haag gehoopt op lichte, vredevolle tijden. Daarvoor in de plaats werd de twintigste eeuw het tijdperk van massavernietiging.
 
Echter, dames en heren, al deze verschrikkingen versterkten alleen maar het streven naar vrede en gerechtigheid.
In de jaren na de oorlog werd de internationale samenwerking voor recht, voortgezet en uitgebreid, en met hoopvolle resultaten.
Meer dan een mensenleven na het exploderen van de eerste gasgranaten op het slagveld van Ieper, is er een organisatie gericht op het verbod van chemische wapens. Meer dan 50 jaar na de rechtszaken in Neurenberg is er een permanent instituut voor de vervolging van oorlogsmisdadigers, het Internationaal Gerechtshof. En een halve eeuw na het begin, treden uiteindelijk lidstaten toe tot de Europese Gemeenschap, die achter het voormalige ijzeren gordijn lagen. Meer dan ooit hebben we de juiste gereedschappen om een veilige, vredevolle en rechtvaardige wereld te creëren.
 
Maar als we naar het TV nieuws kijken of de kranten lezen, beseffen we ogenblikkelijk dat deze ideale situatie nog ver van ons verwijderd is. Hier in West Europa genieten we al meer dan twee generaties vrijheid en vrede. Maar in de rest van de wereld worden iedere dag slachtoffers gemaakt door bloedige conflicten. Het is onze morele plicht om ons daar voortdurend van bewust te zijn, alles te doen wat we kunnen om geweld en moord te stoppen, en om de slachtoffers te helpen.
 
In de World Peace Flame is het vuur van oorlog en vernietiging getransformeerd in een ander soort vuur: het symbool van hoop voor een betere vredevolle toekomst. De World Peace Pathway, die gemaakt is met stenen die geschonken zijn door meer dan 190 landen, maakt dit monument compleet op een waardige en symbolische manier.
 
Bedenk ook dat het Vredespaleis is gebouwd en ingericht door de internationale gemeenschap. Den Haag is erg trots om de enige stad te zijn die bijdraagt aan de Peace Pathway. De stad van vrede, gerechtigheid en zekerheid schonk de zogenaamde ‘gouden klinker’.
 
Dames en heren, de World Peace Flame Foundation die het initiatief nam om de World Peace Flame te creëren en nu ook de World Peace Pathway, werkt met het volgende motto:  
'Verander de wereld door de mensen de middelen te geven zichzelf te veranderen’.
 
Dit motto herinnert me aan de woorden van de beroemde filosoof Baruch Spinoza, die hier in Den Haag woonde. Hij schreef:
'Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, het is een deugd, een geestesgesteldheid, een houding van welwillendheid, vertrouwen en gerechtigheid’.
 
Naar mijn mening karakteriseren deze woorden, die meer dan drie eeuwen geleden werden geschreven uitstekend het werk van de World Peace Flame Foundation, dat zo belangrijk is voor de gehele mensheid.
 
Het is mijn oprechte wens dat deze World Peace Pathway dit gedachtegoed zal uitdragen. Moge het bijdragen aan het bewustzijn dat vrede een zaak is die ons allen aangaat, altijd en overal.
 
Ik dank u voor uw aandacht.
 

S

World Peace Flame Pathway speech Wim Deetman

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb