Organisatie en financiering humanitaire projecten

De World Peace Flame zet programma’s op voor humanitaire hulp in arme regio’s in India.

De projecten zijn erop gericht om de mensen die in India deze programma’s opzetten en uitvoeren, zodanig op te leiden dat zij deze zelfstandig kunnen opzetten en zoveel mogelijk mensen bereiken.

Alle humanitaire projecten van de World Peace Flame zijn erop gericht om mensen op alle niveaus in hun eigen kracht te zetten. Dat geldt voor de medische projecten, de onderwijsprogramma’s voor jongeren en voor het geven van opleidingsmogelijkheden tot verpleegkundige voor jonge meisjes. Ook worden speciale programma’s voor kinderen georganiseerd waarbij het stimuleren van respect en waardering voor het eigen culturele erfgoed centraal staat.

Tot april 2016 zijn totaal:
-20503 mensen medisch of tandheelkundig behandeld 
-5572 mensen hebben brillen gekegen en
-1865 operaties (waaronder 452 staaroperaties) zijn uitgevoerd.

Aan 1250 mensen is in 2015 goede kleding verstrekt en
6218 kinderen hebben de afgelopen jaren materialen gekregen waardoor ze naar school konden (schriften, pennen, schoolkleding etc.)

Daarnaast worden regelmatig voedselprogramma's georganiseerd voor schoolkinderen en voor mensen in ziekenhuizen.

Humanitarian projects, World Peace Flame

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb