World Peace Flame Ambassador composes Kyrie for Norway

dinsdag, 02 augustus, 2011

Een muzikaal gebaar van vriendschap en betrokkenheid als antwoord op geweld. Zoals iedereen waren ook wij geschokt door het nieuws van de tragische schietpartij in Oslo en Utøya. Wanneer je dergelijk nieuws hoort vraag je je af wat je kunt doen om je steun en betrokkenheid te laten blijken. Kan je wel iets doen?

Eleanor Roosevelt zei: 'Het is niet genoeg om over vrede te praten: je moet erin geloven. En het is niet genoeg om er in te gelove; je moet er aan werken.' 

De Nederlandse componist Tom Dicke (1984) en ambassadeur van de World Peace Flame Foundation schreef naar aanleiding van de gebeurtenissen een kort stuk voor vierstemmig koor ‘Kyrie for Norway’. Via de sociale netwerken is het gelukt binnen 2 dagen een koor van 70 voornamelijk professionele zangers samen te stellen die in de Sint Janscathedraal in Den Bosch het Kyrie ten gehore brachten als onderdeel van een herdenkingsdienst voor de getroffenen in Noorwegen. De dienst werd bezocht door meer dan 800 mensen die werden uitgenodigd een kaars aan te steken en vrede en healing te sturen naar de betrokkenen.

Aartsbisschop Desmond Tutu stuurde een steunbetuiging naar de World Peace Flame Foundation en de mensen in Noorwegen; zijn verklaring werd tijdens de dienst voorgelezen.

Het Kyrie is opgenomen en u kunt er hier op de site naar luisteren.

Iedereen hartelijk bedankt die mee heeft geholpen met de organisatie! Het is onze wens dat de mensen in Noorwegen en speciaal de families en vrienden van de getroffenen deze muzikale boodschap van licht en vriendschap ontvangen. U kunt ons helpen door dit bericht naar uw netwerk te sturen.

Zie: www.youtube.com/watch?v=pU9GmypAQFU

World Peace Flame Ambassador composes Kyrie for Norway

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb