Eerste World Peace Flame monument, Den Haag, NL

Het allereerste monument van de World Peace Flame werd onthuld op 18 april 2002 in Den Haag.

 

Het monument staat bij het Vredespaleis waar het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage gezeteld is. Het Vredespaleis is een belangrijk symbool van wereldwijde samenwerking en eenheid.

De onthulling van het monument werd bijgewoond door de Burgemeester van Den Haag, Drs. W.J Deetman, Irene van Lippe-Biesterfeld, Dr. Mansukh Patel, Savitri MacCuish en vele genodigden en belangstellenden.

Twee jaar later werd de prachtige en bijzondere World Peace Flame Pathway onthuld, een stenen pad rondom het monument met stenen bijgedragen uit elk onafhankelijk land in de wereld*.

´Den Haag is zeer vereerd met de komst van de World Peace Flame. De 20e eeuw was getuige van de meest afschuwelijke oorlogen maar ook van het ontstaan van belangrijke internationale vredes- organisaties waarvan velen nu in Den Haag gehuisvest zijn. Echter, de verantwoordelijkheid voor vrede ligt niet alleen in hun handen; ieder van ons is verantwoordelijk. Ik spreek de hoop uit dat de World Peace Flame zal bijdragen aan deze bewustwording.’

Drs. W.J.Deetman, Burgemeester van Den Haag

*ieder onafhankelijk land zoals erkend door de Verenigde Naties in 2004

World Peace Flame monument, Den Haag

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb