Bekende vredesactivisten

Steunbetuigingen van vooraanstaande vredesactivisten in de wereld

Bawa Jain, Secretaris Generaal World Council of Religious Leaders en voorzitter van de World Youth Peace Summit:

'Uit naam van de  World Peace Summit, feliciteer ik u met het slagen van de installatie van de World Peace Pathway en de inauguratie ervan voor het Vredespaleis in Den Haag, die het Internationaal Gerechtshof huisvest.

Ik hoop dat deze Pathway ons herinnert aan het verlangen van de kinderen van de wereld, alle onderdrukte mensen, en allen die streven naar een vrediger en rechtvaardiger wereld. De stad Den Haag wordt al lange tijd erkend als een plaats waar recht de overhand heeft. Het past daarom dat de World Peace Pathway is aangelegd voor het historische Vredespaleis, wier naam het doel symboliseert'

 

Robert Muller, Voormalig Assistent Secretaris Generaal van de  United Nations en mede oprichter van de United Nations University for Peace.

'Ik juich van harte de installatie van de World Peace Flame in Den Haag toe. Moge het de aanleiding zijn voor peace flames en monumenten voor bekende en onbekende vredesactivisten over de hele wereld.

Misschien heeft de World Peace Pathway om het monument wel de vorm van een spiraal die de hele wereld steeds vaster omarmt met vrede zoals het pad rond het Peace Monument van de United Nations University for Peace in het gedemilitariseerde Costa Rica.

Een groot applaus voor de regering van Nederland en de stad Den Haag die een voorbeeld is voor het bevorderen van vrede sinds het einde van de vorige eeuw.'

 

Gouverneur Ruth Ann Minner, State of Delaware, USA

'Zoals Eleanor Roosevelt eens zei, 'het is niet genoeg om over vrede te praten. Je moet er in geloven. En het is niet genoeg er in te geloven. Je moet er voor werken’. De World Peace Pathway is een prachtig voorbeeld van mensen van vele volkeren die samenwerken om ons te helpen herinneren dat we moeten blijven volharden in onze pogingen om wereldwijd vrede te bereiken.'

 

Congreslid Dennis J. Kucinich, State of Ohio, USA

'Ik stuur dit bericht ter ondersteuning van de installatie van de World Peace Pathway in de stad Den Haag. In een tijd waar geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke doelstellingen te bereiken, herinnert de World Peace Pathway ons er aan dat we ons moeten richten om verandering te bereiken door middel van vredelievende middelen. Gefeliciteerd met dit initiatief!'

 

Brian Babington, President van Corporate Good Works en Directeur van het Aboriginal Leadership Programma, Canberra, Australië

'Pathways zeggen iets van reizen en bestemmingen. Ze kunnen krachtige symbolen zijn van de vooruitgang in het leven. Soms zijn ze moeilijk te volgen en een andere keer is het gemakkelijker. De World Peace Pathway vertelt ons over de vooruitgang die we boeken met betrekking tot verzoening en liefde tussen de mensen van alle volkeren. Het is een herinnering en een inspiratie dat we allemaal ons persoonlijke pad van vrede in ons hart, geest, lichaam en ziel kunnen volgen.'        

 

Rodney D. Brennan, Directeur, Nature Care College, Sydney, Australia

'Nu ik de doelen van de World Peace Flame heb omarmd en de eerste permanente World Peace Flame in Australië heb geïnstalleerd, willen onze studenten en staf van harte iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de World Peace Pathway in Den Haag. Zelden heeft de wereld het meer nodig gehad ons te herinneren dat het onze persoonlijke verantwoordelijkheid is om de vrede die we zoeken, zelf te bewerkstelligen.'

 

Dr. Lawrence Carter, Dekaan van Morehouse College, Atlanta, Georgia, USA

'Ik feliciteer Den Haag en het Vredespaleis met de installatie van de World Peace Pathway. De tegenwoordigheid van de World Peace Pathway op deze locatie symboliseert de voortdurende inspanning een rechtvaardiger en vredige wereld te bereiken. Dit doel vereist een voortdurende persoonlijke inzet, die sterk moet blijven, ook bij hindernissen....'

 

Beverly Robertson, Directeur, National Civil Rights Museum, Memphis, Tennesee, USA

'Mogen we er allemaal aan herinnerd worden als de World Peace Pathway naar Den Haag komt, dat er om vrede te stimuleren, moedige mensen nodig zijn, met overtuiging en toewijding om eenheid te bewerkstelligen. Moge de visie van duurzame vrede een doel blijven dat we allen nastreven en moge de hoop om het tot stand te brengen nooit vergaan.'

 

Ds. Canon Sanford Garner, Provoost, Washington National Cathedral (Ret.), Washington DC, USA

'De aangrijpende symboliek van 190 landen die stenen geven om de World Peace Pathway te plaveien voor het Vredespaleis in Den Haag, geeft hoop en bemoediging. Het is een uitdagende herinnering dat ieder mens en volk een hart heeft en de geest en de kracht om vredevolle paden te scheppen die we allemaal samen kunnen bewandelen naar de realiteit van waarlijke wereldvrede.'

 

Jack Healey, Executive Director van de Human Rights Action Committee en voormalig Executive Director van Amnesty International

'Eleanor Roosevelt zei dat ‘vrede begint op een klein plekje’. De World Peace Pathway is een dergelijk begin. Het is de plek in ons aller hart dat op zoek is naar vrede, recht en mensenrechten voor iedereen. Een klein licht vraagt de duisternis te verdwijnen, vele kleine lichten eisen dat de duisternis verdwijnt. De World Peace Pathway is die stroom van licht die we nu zo hard nodig hebben. Voeg je bij ons met je hart, je kaars, je vrede, en je liefde voor waardigheid voor iedereen.'

 

Savitri MacCuish, Directeur World Peace Flame Foundation

‘Mahatma Gandhi zei eens, ‘een kleine groep vastberaden geesten die voortgestuwd worden door onblusbaar geloof in hun missie, kunnen de loop van de geschiedenis veranderen’. In de maanden die voorafgingen aan deze dag, heeft een kleine groep mannen en vrouwen, die als ambassadeurs van de landen van de wereld bijna de gehele mensheid vertegenwoordigen, de handen uit de mouwen gestoken en een buitengewoon resultaat bereikt. Deze eenheid van doelstelling zal nog generaties lang zijn echo laten klinken. De kracht die de mensheid aan het ontdekken is ligt in de kracht van samenwerking, van eenheid en van vriendschap. Als we alleen dromen is het maar een droom. Maar als we samen dromen is het een begin van werkelijkheid..'
 
Mansukh Patel, Savitri MacCuish, World Peace Flame

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb