Ambassadeurs verklaring voor vrede op World Peace Flame Pathway

 
In 2004 hebben alle landen en regio’s van de wereld de historische Ambassadors’ Statement for Peace ondertekend.
 
Ambassadeurs en Ministers van Buitenlandse Zaken van elk afzonderlijk land* in de wereld hebben een ‘Statement for Peace’ ondertekend waarmee zij de verantwoordelijkheid hebben erkend en genomen om te zorgen voor de belangen van de toekomstige generaties. 
Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat dit is gebeurd.
Hier volg hun verklaring:
 
Statement for Peace
 
Als ambassadeurs die onze landen vertegenwoordigen bij de onthulling van het World Peace Flame Pathway in Den Haag, stad van Vrede en Gerechtigheid, juichen wij het bestaan van dit belangrijke monument van vrede toe.
Wij geloven dat ons samenkomen bij dit initiatief een krachtig statement vormt dat alle landen in de wereld zich in vrede en vriendschap kunnen verenigen. Wij zijn ervan overtuigd dat vrede niet alleen mogelijk is, het is een van de meest urgente noodzakelijkheden van onze tijd. Wij bekrachtigen dat ieder mens recht heeft op vrede en gerechtigheid en dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor vrede dragen.
Ieder mens stelt zich van nature ten doel te voorzien in de noodzakelijke behoeftes van de eigen kinderen. Als wereldburgers bevestigen wij nog een betrokkenheid. Wij zullen trachten de toekomstige generaties in hun leven te voorzien van alle noodzakelijke behoeftes .
 
Het vraagt moed, vertrouwen en betrokkenheid om je te verenigen voor de zaak van de vrede. De World Peace Flame Pathway zal zowel landen als individuen inspireren om in vrede, vriendschap en solidariteit samen te komen.
 
*ieder onafhankelijk land in de wereld zoals als zodanig erkend door de Verenigde Naties in 2004
 

 

Ambassadors, statement for peace, World Peace Flame

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb